Dövlət Proqramının istiqamətləri

POLL

İxtisas və müvafiq ali təhsil müəssisəsi seçimində hansı amil sizin üçün daha vacibdir?

Results

Presentation

Informatization of management in education system

Dövlət proqramının digər əsas istiqaməti Azərbaycanın təhsil sektorunda Milli Təhsil Sisteminin idarə edilməsi və ictimaiyyət üçün dəstək sistemidir.

Təhsil sahəsinin idarə olunması və tənzimlənməsində vahid informasiya struktrunun yaradılması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanından irəli gələn prinsiplərə əsaslanaraq fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Bunların sırasında Təhsil Nazirliyinin Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsində sənədlərin idarə olunması məqsədi ilə “Elektron sənəd dövriyyəsi” və “Elektron İmza” proqramları tətbiq  olunmuşdur ki, bu proqram vasitəsilə sənədləşdirilmə elektron şəkildə aparılır. Sənəd dövriyyəsi, sənədlərin imzalanması və sənədlərə müəyyən rəyin verilməsi elektron şəkildə aparılır. Onun imkanlarına sənədlərin yaradılması, razılaşdırılması və təsdiqlənməsi daxildir.

Təhsilin İdarəolunması Məlumat Sistemləri (TİMS) bazasının tam və ətraflı təsviri yaradılmış və Milli Təhsil Məlumat (MTM) bazası ilə məlumat mübadiləsi təmin olunmuşdur. Milli Təhsil Məlumatlar Bazası proqramı çərçivəsində müxtəlif göstəricilər üzrə hesabatları hazırlamaq üçün məlumatlar toplayan, unifikasiya və müqayisə edən proqram alətləri modulu tətbiq edilmiş və məlumatlar Milli Təhsil Məlumat bazası ilə sinxronlaşdırılmışdır.

Milli Təhsil Məlumat Bazası (MTMB)

Milli Təhsil Məlumat Bazası təhsilin keyfiyyəti və obyektivliyinin monitorinqini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan təhsil sistemi haqqında məlumat bazasıdır. MTMB sistemi Məlumat və Resurs Mərkəzində saxlanılır, sistem istifadəçiləri rollar və hüquqları üzrə qruplaşdırılır ki, bu, məlumatı seçmə daxilolmanı və məlumatın təhlükəsizliyini təmin edir. Hər istifadəçi vəzifəsinə müvafiq məlumata daxilolma hüququna malikdir. Milli Təhsil Məlumat Bazasında məktəb səviyyəsində bütün məlumatlar toplanılır. Toplanılan məlumat monitorinqdən keçirilir və təhlil edilir. Verilən məlumat əsasında proqnozlaşdırılma və planlaşdırılma həyata keçirilir. Ayrı-ayrı toplanılan məlumat hesablanaraq avtomatik olaraq MTMB sisteminin statistika bölməsinə yerləşdirilir. Hesabatlar şablonlar əsasında və yeni şəkildə loqolar və qrafik elementlərindən istifadə edilərək yaradılır. Hesabatlar kompleks, toplu və sadə formada yaradılaraq PDF, Excel və digər formatlara ixrac olunur.

Milli Təhsil Göstəriciləri (MTG) proqramı

Milli Təhsil Göstəriciləri proqramı təhsil sistemi haqqında vahid və ətraflı görünüş təmin edərək Təhsil Nazirliyinə qərar vermək və siyasəti formalaşdırmaq üçün məlumat mənbələri təqdim edir. MTG proqramı aşağıdakı imkanları təqdim edir: qısa və uzun müddətli milli təhsil siyasətinin effektiv qurulması üçün ümumi struktur; milli təhsil sistemində resursların ətraflı və dəqiq hesablanması; tam təhsil sistemini əhatə edən qərar vermə üçün, İT alətləri, təhsil sahəsində qərarların və aktların şəffaflığı üçün əlavə vasitələr.

MTG proqramının məqsədləri və üstünlükləri:

 • İndikatorların fərqli təhlili:
  • Çevik təhlil;
  • Dinamik təhlil;
  • Müqayisəli (oxşar təhlillər arasında) təhlil;
  • Qısa və ətraflı təhlil;
 • Təhsil sistemi sahəsində proqnozlaşdırma;
 • Qərar vermə prosesində yardım;
 • Proqrama milli və rayon səviyyəsində daxilolma;
 • Milli Təhsil Məlumat Bazası əsasında ətraflı təhlil və hesabatlar.

MTG proqramına təhsil sisteminin idarəetmə prosesini dəstəkləmək üçün qərar vermə, qiymətləndirmə, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, monitorinq və nəzarət alətlər dəsti daxildir ki, onlar təhsil sisteminin hər bir iştirakçısının məlumat ehtiyaclarını təmin edə bilər.

 • Mərkəzi idarəedici heyət. Bu kateqoriya həm rayon (şəhər), həm də məktəb səviyyəsində məktəblər, şagirdlər və müəllimlər, şagirdlərin məktəblərdə sayı, şagird/müəllim nisbəti haqqında və digər statistika əldə edə bilər. Bu qrup, adətən inzibati işçilərdən ibarətdir: şöbə müdirləri, operatorlar, müfəttişlər.
 • Yerli idarəedici heyət (məktəb işçiləri, yerli təhsil şöbələri): məktəb direktorları, direktor müavinləri və katiblər öz məktəbləri və müqayisə üçün digər məktəblər haqqında  məlumat əldə edə bilərlər.
 • Rayon (şəhər) və məktəb səviyyəsində ictimaiyyətə açıq olan məlumat “Məktəb xəritəsi”ndə avtomatik yerləşdirilir.

Milli Təhsil Məlumat Bazasında istifadə edilən proqram təminatı  üstünlükləri, dəqiqliyi və təhlil keyfiyyətinə görə 2007-ci ilin Avropanın eDövlət Mükafatının (eGovernment Awards 2007) “Müsbət təcrübə” nişanını (“Good practice label”) almışdır.

Məktəb İdarəetmə Proqramı

Məktəb idarəetmə proqramı məktəbi, məktəb resurslarını, işçi heyətini və şagirdlərini idarə edə bilir və məktəbin işçi heyətinə məktəb fəaliyyəti haqqında cari, mərkəzləşdirilmiş məlumat əsasında qərar qəbul etməkdə yardım edir.

Elektron Məktəb İdarəetmə Proqramı məktəbin idarəedici heyətinə dəstək, bütün səviyyələrdə qərarların qəbul edilməsi, qiymətləndirmə, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, monitorinq və nəzarət üçün köməkçi alətləri təqdim etmək məqsədilə xüsusi hazırlanmış proqram məhsuludur. Proqramın məktəbi idarəetməsini asanlaşdırmaq üçün böyük rolu var. Bu proqram Milli Təhsil Məlumat Bazasında yerləşən məlumatları hər bir məktəb üçün ayrıca göstərir. Məktəb direktoru proqram vasitəsilə hər bir şagirdin davamiyyətini, müəllimin iş yükünü, sinfin dərs cədvəli və jurnalı, o cümlədən məktəb idarəetmə üçün digər mühüm məlumatları əldə edə bilər. Müəllimlər bu proqram vasitəsilə Elektron jurnala qiymət qoya, mövzuları və ev tapşırıqlarını daxil edə, ayrıca öz cədvəli ilə tanış ola bilərlər. Bu proqramda məktəb haqqında toplanılan məlumat onlayn rejimdə Milli Təhsil Məlumat Bazasına daxil olur. Beləliklə, proqram vasitəsilə həm məktəb haqqında məlumatı əldə etmək, həm də məlumatları Milli Təhsil Məlumat Bazasına daxil etmək olur.

Müəllim sinif jurnalı siyahısından dərs dediyi sinfi seçərək elektron sinif jurnalını aça bilər. Hər bir müəllim  yalnız əlaqəli olduğu tədris sinfi və tədris etdiyi fənn üzrə qiymət və qaibləri idarə edə bilər. Burada şagirdin qiymətləri, qaibləri, keçirilmiş mövzu, ev tapşırığı adi jurnalda qeyd olunduğu kimi yazılır. Elektron jurnalın üstün cəhətlərindən biri orta qiymətin avtomatik hesablanmasıdır. Bunun üçün hər bir şagird yarım il ərzində ən azı iki qiymətə malik olmalıdır.

“Şagirdin bilik qiymətləri cədvəli” səhifəsində şagirdin bilik qiymətləri cədvəlini görmək mümkündür. Bu qiymətlər avtomatik şəkildə sinif jurnalından götürülür. Burada tədris olunan fənlərin adı və qiymətləndirmə dövrləri göstərilir. Valideynlər də, o cümlədən onlara verilən parollar vasitəsilə sistemə daxil olub, yalnız öz övladlarının bilik qiymətləri cədvəlinə baxa bilərlər.

GSM modul

Təhsil Portalı və Resurs Mərkəzinin məlumatlarını SMS vasitəsilə göndərən proqram modulu – SMS Gatevay təhlükəsizlik kanalı və çatdırma haqqında hesabatdır. Bu modul vasitəsilə Milli Təhsil Məlumat Bazasında yerləşən hər bir məlumat mobil telefona göndərilə bilər. Məsələn, valideynlərə övladlarının davamiyyəti haqqında məlumat, onların hansı fənn üzrə hansı qiyməti aldığı göndərilir. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarına təhlillər sisteminin aşkarladığı mövcud problemlər haqqında məlumat və s. göndərilə bilər.

“Məktəb xəritəsi” proqramı

Fləş texnologiyaları əsasında qurulan interaktiv “Məktəb xəritəsi” proqramı (http://schoolmap.edu.az/) artıq Bakı şəhərində fəaliyyətə başlamış və şəhər üzrə yerləşən təhsil müəssisələri burada öz əksini tapmışdır.