Görülmüş işlər

POLL

İxtisas və müvafiq ali təhsil müəssisəsi seçimində hansı amil sizin üçün daha vacibdir?

Results

Presentation

Informatization of management in education system


2014-cü il ərzində görülmüş işlərin hesabatı


  • Microsoft Windows XP Pro+Office XP Pro lisenziyalarının illik uzadılması, Microsoft Serveri vasitəsilə həyata keçirilmiş;
  • Təhsil müəssisələrində yerləşən personal kompyuterlər ilə Məlumat Resurs Mərkəzi arasında bağlantı lisenziyaları, məlumatların və internetin ötürülməsi təmin edilmiş;
  • Milli Təhsil Məlumat Bazasında funksional dəyişikliklər və yeni hesabat formaları hazırlanmış;
  • Məlumat və Resurs Mərkəzinin bütün serverləri lisenziyalar ilə təmin edilmiş;
  • Təhsil müəssisələrində olan kompyuterlər lisenziyalı “Bitdefender SRL” antivirus proqramları ilə təmin olunmuş;
  • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil sisteminin İnformasiyalaşdırılması idarəsi serverlərində yerləşən elektron məlumatların ehtiyat surətlərinin çıxarılması və maqnit lent kitabxanasının idarəedilməsi üçün proqram təminatı ilə təmin edilmişdir.
  • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi üçün elektron formada diplomların məlumat bazası və diplomların mərkəzləşdirilmiş yoxlama portalının hazırlanması üzrə işlər davam etdirilir.