Ümumtəhsil müəssisələrində idarəedici heyət və İKT otaqlarının kompüter avadanlığı ilə təminatı üzrə normativlər

Əsas faktorlar: 

5-9-cu siniflərdə həftəlik informatika saatı = 1

10-11-ci siniflərdə həftəlik informatika saatı = 2

1 İKT otağının həftəlik informatika dərs yükü = 25

25 = həftədə 5 dərs günü * gündəlik 5 saat


Əsas düsturlar:

    İKT otaqlarının sayının hesablanması:

    Məktəbdə 5-9-cu siniflərin sayı + 10-11-ci siniflərin sayı * hesablanır və maksimal say götürülür.

    Hər şagirdə düşən kompüter sayının hesablanması:

    SMŞS maksimal həddi / 2


Kateqoriya

Təsvir

İdarəedici heyət üçün

İKT otağı üçün

1-ci otaq

2-ci otaq

3-cü otaq

4-cü otaq

Cəmi kompüter sayı

0 ÜŞS bilinmir - - - - - -
1 ÜŞS < 50 1 - - - - 1
2 SMŞS < 10 2 - - - - 2
3 SMŞS = 10-12 2 6 - - - 8
4 SMŞS = 13-14 2 7 - - - 9
5 SMŞS = 15-16 2 8 - - - 10
6 SMŞS = 17-18 2 9 - - - 11
7 SMŞS = 19-20 2 10 - - - 12
8 SMŞS = 21-22 2 11 - - - 13
9 SMŞS = 23-24 2 12 - - - 14
10 SMŞS = 25-26 2 13 - - - 15
11 SMŞS = 27-28 2 14 - - - 16
12 SMŞS = 29-30 2 15 - - - 17
13 SMŞS = 31-32 2 16 - - - 18
14 SMŞS = 33-34 2 17 - - - 19
15 SMŞS = 35-36 2 18 - - - 20
16 SMŞS = 37-38 2 19 - - - 21
17 SMŞS = 39-40 2 20 - - - 22
18 SMŞS = 41-42 2 21 - - - 23
19 SMŞS = 43-44 2 22 - - - 24


Qısaltmalar: ÜŞS - Ümumi şagird sayı SMŞS - Siniflər üzrə minimum şagird sayı