İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası ilə bağlı TSİİ tərəfindən görülmüş işlər

  • Çərşənbə , 9 Yanvar 2019


  • 13:25

 “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na əsasən İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası ilə bağlı Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi tərəfindən aşağıdakı istiqamətlər üzrə işlər görülmüşdür.