İdarənin strukturu


Əsas fəaliyyət sahələri


Əsas məqsədlər 

·         Təhsil sisteminin bütün pillələrini əhatə edən vahid təhsil informasiya mühitinin formalaşdırılması;

·         Təhsil sisteminin bütün pillələrində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi.